START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі (СО) – комплекс організаційних заходів і технічних засобів, призначений для своєчасного повідомлення людям інформації про виникнення пожежі, необхідності евакуюватися, шляхах і черговості евакуації.

Система оповіщення – комплекс засобів оповіщення, що виконує функцію одночасного доведення до великого числа споживачів мовних повідомлень, звукових і / або світлових сигналів.

ocz_3
Оповіщувачі світлозвукові та світлові

Технічні засоби оповіщення та управління евакуацією – сукупність технічних засобів (приладів управління оповещателями, пожежних сповіщувачів), призначених для оповіщення людей про пожежу.

У метрополітені забезпечувати вказівку напрями та шляхи евакуації повинно евакуаційне освітлення. Світлові покажчики на шляхах евакуації підключаться до мережі аварійного освітлення.

Оповіщення людей про пожежу, управління евакуацією людей і забезпечення їх безпечної евакуації при пожежі в будівлях і спорудах повинні здійснюватися одним з таких способів або комбінацією наступних способів:

– подача світлових, звукових і (або) мовних сигналів в усі приміщення з постійним або тимчасовим перебуванням людей;
трансляція спеціально розроблених текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок руху та інших діях, що забезпечують безпеку людей і запобігання паніки під час пожежі;
– розміщення і забезпечення освітлення знаків пожежної безпеки на шляхах евакуації протягом нормативного часу;
– включення евакуаційного (аварійного) освітлення;
– дистанційне відкривання запорів дверей евакуаційних виходів;
– забезпечення зв’язком пожежного поста (диспетчерської) з зонами оповіщення людей про пожежу;
– інші способи, що забезпечують евакуацію.
Для передачі текстів оповіщення та управління евакуацією людей допускається використовувати внутрішні радіотрансляційні мережі та інші мережі мовлення, наявні на об’єкті.

 

Класифікація
Залежно від способу оповіщення, поділу будівлі на зони оповіщення та інших характеристик СО підрозділяється на 5 типів. Вибір типу СО здійснюється в залежності від функціонального призначення будівлі (споруди), місткості (кількості місць), числа відвідувачів, площі пожежного відсіку, поверховості, категорії будівлі по вибухопожежної і пожежної небезпеки відповідно до додатку Б таблиці Б.1 ДБН В.2.5-56:2014.

1 тип:

– способи оповіщення: звуковий (сирена, тональний сигнал та ін.), світловий (світлові миготливі сповіщувачі, світлові сповіщувачі «Вихід»).

2 тип:

– способи оповіщення: звуковий, світловий (світлові миготливі сповіщувачі, світлові сповіщувачі «Вихід», евакуаційні знаки пожежної безпеки, що вказують напрямок руху).

3 тип:

– способи оповіщення: звуковий, мовної (передача спеціальних текстів), світловий (світлові миготливі сповіщувачі, світлові сповіщувачі «Вихід», евакуаційні знаки пожежної безпеки, що вказують напрямок руху);
– поділ будівлі на зони пожежного оповіщення;
– зворотний зв’язок зон пожежного оповіщення з приміщенням пожежного поста-диспетчерської.

4 тип:

– способи оповіщення: звуковий, мовної, світловий (світлові миготливі сповіщувачі, світлові сповіщувачі «Вихід», евакуаційні знаки пожежної безпеки, що вказують напрямок руху,  світлові сповіщувачі, що вказують напрямок руху людей, із змінним смисловим значенням);
– поділ будівлі на зони пожежного оповіщення;
– зворотний зв’язок зон пожежного оповіщення з приміщенням пожежного поста-диспетчерської;
– можливість реалізації декількох варіантів евакуації з кожної зони пожежного оповіщення.

5 тип:

– способи оповіщення: звуковий, мовної, світловий (світлові миготливі сповіщувачі, світлові сповіщувачі «Вихід», евакуаційні знаки пожежної безпеки, що вказують напрямок руху, світлові сповіщувачі, що вказують напрямок руху людей, із змінним смисловим значенням;);
– поділ будівлі на зони пожежного оповіщення;
– зворотний зв’язок зон пожежного оповіщення з приміщенням пожежного поста-диспетчерської;
– можливість реалізації декількох варіантів евакуації з кожної зони пожежного оповіщення;
– координоване управління з одного пожежного поста-диспетчерської усіма системами будівлі, пов’язаними із забезпеченням безпеки людей під час пожежі.

 

Основний діючий документ по проектуванню, монтажу та обслуговування, чинний з 01.07.2015 р – ДБН.2.5-56:2014 “Системи протипожежного захисту”.