START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПЕРИМЕТРУ

Основна задача систем охорони периметру полягає в цілодобовому контролі периметру від несанкційованого проникнення на територію або виходу за територію даного об’єкту.

Периметрова межа об’єкта є найкращим місцем для раннього детектування вторгнення, тому що порушник взаємодіє в першу чергу з фізичним периметром і створює коливання, які можна зареєструвати спеціальними датчиками.

Практично всі дії порушника дають можливість для електронного виявлення, тому що створюють певний рівень вібрацій і специфічний звуковий “образ” вторгнення. При певних умовах порушник може уникнути фізичного контакту з периметром. В цьому випадку можна використовувати “об’ємні” датчики вторгнення, зазвичай грають роль вторинної лінії захисту.

Тому для вибору системи охорони периметру підходять комплексно. Тут важливо також враховувати взаємодію системи з іншими системами, наприклад, з системами відеоспостереження для забезпечення чіткої та повної картини по охороні периметру об’єкту.

 Залежно від принципу дії периметральні системи охоронної сигналізації можуть захищати:

 • тільки периметри, мають загородження (паркани);
 • тільки периметри, що не мають загородження;

На вибір типу периметрової сигналізації в першу чергу впливає її стійкість до дії зовнішніх кліматичних чинників, які можуть бути присутніми на об’єкті, що охороняється.
Вибір конкретних типів периметрових систем охоронної сигналізації проводиться в залежності від: наявності та виду огорожі (цегляний паркан, сітка  і т.д.); наявності смуги відчуження та її ширини; протяжності периметра; рельєфу місцевості.

Інфрачервоні системи

Діляться на два види: активні і пасивні.

Активні периметричні системи – це передавач-випромінювач кілька лінійних невидимих променів і приймач.

Пасивні системи працюють за принципом виявлення теплового випромінювання від рухомого об’єкту в зоні виявлення. Залежно від лінзи датчика зони можуть мати або лінійний вид, або мати об’ємні характеристики.

Провідно-хвильові сповіщувачі

Принцип дії заснований на створенні в просторі електромагнітного поля уздовж відкритої провідної лінії, що розташовується на рубежі охорони, і реєстрації зміни цього поля при перетині його порушником.

Всі типи виробів мають дистанційний контроль працездатності, грозозахист зовнішніх ланцюгів. Об’ємна зона виявлення формується “відкритою антеною” – двома паралельно розташованими проводами (кабелями), до яких відповідно підключаються генератор УКХ-діапазону і приймач.
Зона виявлення може бути як “козиркового”, так і “приземного” типу.

Підземні сенсорні кабелі 

В системі використовуються сейсмічні сенсори, які реєструють коливання або стиснення грунту уздовж периметра.

Підземна установка датчиків забезпечує їх ефективне маскування, роблячи сенсори практично невидимими для потенційного порушника. Вмонтовані в ґрунті датчики дозволяють захищати периметри, на яких установка традиційних «наземних» охоронних датчиків є неможливою в силу природно-кліматичних (схили гір, береги річок, лісові масиви і т.п.) або естетичних умов(музейні комплекси, пам’ятники архітектури, історичні об’єкти).

Ємнісні системи

Ємнісні системи охорони периметра використовують ефект зміни характеристик електричного поля при наближенні або дотику порушника до огорожі об’єкта.

Використовуються електроди, які кріпляться до жорсткої огорожі на ізоляторах. Це свого роду антени, призначені для поширення і вимірювання ємності електричного сигналу, який створюється електронним блоком. Наближення до них, дотик змінює ємність електричного поля, що і є приводом для подачі тривожного сигналу.

Під час проектування системи потрібно враховувати:

 • довжину периметру, що впливає в першу чергу на вибір станції управління та типи сповіщувачів;
 • знати особливості рельєфу території та розміщення будівель;
 • який тип огорожі приміняється на периметрі;
 • ймовірні місця порушення;
 • кліматичну зону даного об’єкту;
 • враховувати те, що дана система буде працювати цілодобово;
 • кому і яким чином будуть передаватися сигнал про порушення;
 • які потрібно формувати сигнали керування при тій чи іншій ситуації на об’єкті;
 • час реагування на сигнал порушення;
 • та багато інших факторів, які будуть впливати на якість та продуктивність самої системи.

В наш час ринок дає широкий спектр інженерно-технічних систем охорони периметру з різноманітними новітніми технологіями, які дають можливість створити сучасну систему з високою ймовірністю виявлення порушень периметру та зменшити кількість неправдивих тривог. Фірми-виробники дуже часто випускають готові програмно-технічні комплекси з охорони периметру різних конфігурацій та складностей. Тому чимала роль у виборі таких систем лежить на проектувальниках.

Для виявлення порушень периметру території об’єкту застосовують різноманітні сповіщувачі :

– пасивні інфрачервоні сповіщувачі (лідером в цій області є підрозділи фірми Siemens)

– активні інфрачервоні бар’єри (фірми-виробники – Selco, Sunwave, Aleph, MiTech, … )

– комбіновані сповіщувачі (фірми-виробники — PeriTech, CIAS, …)

– радіо-променеві сповіщувачі (фірми-виробники – Optex, Forteza, PeriTech, НПЦ «Омега-микродизайн», …)

– провідно-хвильові сповіщувачі (фірми-виробники — Siemens, НПЦ «Омега-микродизайн», …)

– вібраційні сповіщувачі (фірми-виробники — Sieza, Trezor та багато інших)

– сенсорні кабелі (фірми-виробники — Southwest Microwave, GPS, Geoquip та багато інших)

– радіолокаційні, які працюють та базі радіолокаційних станцій.